GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Kin Sáng Hồ - Xã pa Cheo Huyện Bát Xát Tỉnh Lào Cai

Email:  thpacheo-bx@laocai.edu.vn

Điện thoại: 0372801339

 

1. Mô hình hoạt động: Trường học gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Hmông

2. Đội ngũ giáo viên: 100% cán bộ quản lí, giáo viên có lòng yêu nghề, nhiệt huyết với nghề. Trên 70% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Là những giáo viên giỏi, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Ngoài ra, trường còn mời đội ngũ giáo viên người bản địa và có khả năng sử dụng tiếng địa phương tốt, góp phần tích cực trong việc tạo môi trường học tập với các em .

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường là trường học theo chủ đề năm học 

 “VÌ HỌC SINH THÂN YÊU; XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC; ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP”

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BGD&ĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1, lớp 2 và thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết  định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình giáo dục phổ thông 2006) lớp 3,4 ,5.

 - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng cường phát triển ngôn ngữ cho học sinh tiểu học phù hợp điều kiện và yêu cầu đổi mới (tiếng Việt, tiếng Anh). Nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đảm bảo chất lượng dạy học các môn học bắt buộc  theo chương trình, đặc biệt đối với các môn Tin học và môn Ngoại ngữ. Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục. Đầu tư các điều kiện cho  nhà trường theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và Hội nhập”. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, chuẩn bị các điều kiện trường chuẩn Quốc gia và  thực hiện  Mô hình trường học gắn  với bản sắc dân tộc Hmông.

          - Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của  tổ chuyên môn, giáo viên trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học . Khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ  chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các ban ngành có liên quan trong  việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp, văn hóa trường học.  Đa dạng hóa các hình thức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; chủ động các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp. Thực hiện tốt công tác bán trú.

* Nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật

- Xây dựng cảnh quan trường lớp gắn với xây dựng mô hình bản sắc văn hóa  dân tộc người Mông.

- Tích cực tổ chức  các hoạt động giáo dục NGLL để tăng cường tiếng Việt cho học sinh

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT, đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100%

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

- Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hmông trong quá trình giảng dạy

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành.
- Liên kết với các trường Trong cụm để giao lưu học hỏi về chuyên môn
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực và quốc tế
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học  Pa Cheo